ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

106.00

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ . STEVEN CHAPRA . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ . ΣΕΛΙΔΕΣ 920

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 9789604187638 Κατηγορίες: ,
Product ID: 6887

Περιγραφή

Περιέχει: A:
Μοντελοποίηση, Υπολογιστές και Ανάλυση Σφαλμάτων, Μαθηματική
Προσομοίωση και Επίλυση Προβλημάτων Μηχανικού, Προγραμματισμός και
Λογισμικό, Προσεγγίσεις και Σφάλματα Στρογγύλευσης, Σφάλματα Αποκοπής
και Σειρά Taylor, Επίλογος Μέρους Α, Β: Ρίζες Εξισώσεων, Μέθοδοι
Κιβωτισμού, Ανοικτές Μέθοδοι, Ρίζες Πολυωνύμων, Μελέτες Περιπτώσεων:
Ρίζες Εξισώσεων, Επίλογος Μέρους Β, Γ: Γραμμικές Αλγεβρικές Εξισώσεις,
Απαλοιφή Gauss, Παραγοντοποίηση LUκαι Αντιστροφή Πίνακα, Ειδικοί Πίνακες
και GAUSS-SEIDEL, Μελέτες Περιπτώσεων – Γραμμικές Αλγεβρικές Εξισώσεις,
Επίλογος Μέρους Γ, Δ: Βελτιστοποίηση, Μονοδιάστατη Βελτιστοποίηση χωρίς
Περιορισμούς, Πολυδιάστατη Βελτιστοποίηση χωρίς Περιορισμούς,
Βελτιστοποίηση με Περιορισμούς, Μελέτες Περιπτώσεων – Βελτιστοποίηση,
Επίλογος Μέρους Δ, Ε: Προσαρμογή Καμπύλης, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
για Προσαρμογή Δεδομένων, Παρεμβολή, Προσέγγιση Fourier, Μελέτες
Περιπτώσεων-Προσαρμογή Καμπύλης, Επίλογος Μέρους Ε, ΣΤ: Αριθμητική
Παραγωγή και Ολοκλήρωση, Έκφραση Ολοκλήρωσης NEWTON-COTES, Ολοκλήρωση
Εξισώσεων, Αριθμητική Παραγώγιση, Εφαρμογές της Αριθμητικής Ολοκλήρωσης
και Παραγώγισης, Επίλογος Μέρους ΣΤ, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις,
Μέθοδοι RUNGE-KUTTA, Δυσκαμψία Διαφορικών Εξισώσεων και Πολυβηματικές
Μέθοδοι, Προβλήματα Συνοριακών Τιμών και Ιδιοτιμών, Μελέτες
Περιπτώσεων-Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Επίλογος Μέρους Ζ, Η: Μερικές
Διαφορικές Εξισώσεις, Πεπερασμένες-Ελειπτικές Εξισώσεις, Πεπερασμένες
Διαφορές-Παραβολικές Εξισώσεις, Η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων,
Μελέτες Περιπτώσεων – Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Επίλογος Μέρους Η,
Ανάπτυγμα FOURIER, Ξεκινώντας με το MATLAB, Ξεκινώντας με το MATHCAD,
Ευρετήριο.