ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

96.00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ . H TAHA . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ . ΣΕΛΙΔΕΣ 756

4 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 9789604186914 Κατηγορίες: ,
Product ID: 6963

Περιγραφή

Περιέχει: Τι
είναι η επιχειρησιακή έρευνα;, Μοντελοποίηση με γραμμικό προγραμματισμό,
Μέθοδος simpex και ανάλυση ευαισθησίας, Δυισμός και ανάλυση
μεταβελτιστοποίησης, Μοντέλο μεταφοράς και οι παραλλαγές του, Το
Δικτυακό μοντέλο, Προχωρημένος γραμμικός προγραμματισμός,
Προγραμματισμός στόχων, Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, Ευρετικός
προγραμματισμός, Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή (TSP),
Αιτιοκρατικός δυναμικός προγραμματισμός, Μοντελοποίηση αποθεμάτων και
εφοδιαστικές αλυσίδες, Ανασκόπηση της Βασικής θεωρίας πιθανοτήτων,
ανάλυση αποφάσεων και παίγνια, Πιθανοτικά μοντέλα αποθεμάτων, Αλυσίδες
Markov, Συστήματα ουρών αναμονής, Μοντελοποίηση με προσομοίωση, Κλασσική
θεωρία βελτιστοποίησης, Αλγόριθμοι μη γραμμικού προγραμματισμού, Α:
Στατιστικοί πίνακες, Β: Μερικές απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα, Γ:
Μοντέλα πρόβλεψης, Δ: Ανασκόπηση διανυσμάτων και πινάκων, Κατάλογος
σχημάτων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.