ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

25.00

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ . ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. . ΣΕΛΙΔΕΣ 350

54 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 9789602545569 Κατηγορίες: ,
Product ID: 7034

Περιγραφή

Το
βιβλίο διαιρείται σε τέσσερα μέρη που καλύπτουν το ξύλο ως δομικό
υλικό, το σχεδιασμό των ξύλινων κατασκευών, τον αντισεισμικό σχεδιασμό,
τις σεισμικές βλάβες και τις επισκευές/ενισχύσεις των ξύλινων
κατασκευών, το σχεδιασμό έναντι πυρκαγιάς, τις ξυλοσύμμικτες
(ξύλο-σκυρόδεμα) κατασκευές.
Στο
μέρος 1 εξετάζονται: η δομή του ξύλου, τα χαρακτηριστικά και η
ταξινόμηση των ειδών των δέντρων, η επιρροή του ποσοστού υγρασίας στις
παραμορφώσεις και τη μηχανική συμπεριφορά του ξύλου. Οι φυσικές
ιδιότητες του ξύλου. Ανισοτροπία, αντοχές και μέτρα ελαστικότητας στις
διαφορετικές γωνίες ως προς τις ίνες. Το φαινόμενο κλίμακας. Η ερπυστική
συμπεριφορά και ο αντίστοιχος σχεδιασμός. Η διάρκεια της  φορτίσεως. Η
παραγωγή της δομικής ξυλείας και των προϊόντων  ξύλου, η ταξινόμηση της
δομικής ξυλείας σε κατηγορίες αντοχών σύμφωνα

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το ξύλο και η θερμότητα. Η ανθεκτικότητα σε διάρκεια.
Στο
μέρος 2 καλύπτονται: η μέθοδος των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας και ο
σχεδιασμός στις οριακές καταστάσεις. Η δειγματοληψία και γενικοί όροι
για τις δοκιμές φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου.

Ο σχεδιασμός σύμφωνα με τον EC
5 για διάφορες εντάσεις και δομικά στοιχεία. Ο υπολογισμός των
παραμορφώσεων και των ταλαντώσεων. Ο σχεδιασμός των συνδέσεων με
συνδέσμους τύπου βλήτρου

(ήλοι, συνδετήρες, βίδες, βλήτρα, γόμφοι) και ηλοφόρες πλάκες. Κόλλες και συγκολλήσεις.
Στο
μέρος 3 εξετάζονται: η σεισμική συμπεριφορά των ξύλινων κατασκευών, οι
βάσεις του αντισεισμικού σχεδιασμού, η καταγραφή και η αποτίμηση των
σεισμικών βλαβών, οι αρχές του ανασχεδιασμού, οι μέθοδοι επισκευών και
ενισχύσεων των βλαβών και ο σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς.
Στο μέρος 4 εξετάζονται οι ξυλοσύμμικτες κατασκευές και παρουσιάζεται μια μέθοδος σχεδιασμού ξυλοσύμμικτων φορέων.