ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

58.00

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΟ . ΣΕΛΙΔΕΣ 592

6 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 9789608002722 Κατηγορίες: , ,
Product ID: 6523

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο είναι η πρώτη προσέγγιση του θέματος της σποροπαραγωγής
των κηπευτικών στην ελληνική βιβλιογραφία. Απευθύνεται στους φοιτητές
και στις φοιτήτριες της γεωπονικής επιστήμης καθώς και σε γεωπόνους και
εμπλεκόμενους με το πολλαπλασιαστικό υλικό των κηπευτικών. Μετά από μια
σύντομη ιστορική αναδρομή για τη σποροπαραγωγή, παρουσιάζεται η
υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις ανάγκες της Ελλάδας για σπόρο
κηπευτικών και την εγχώρια σποροπαραγωγή. Ωστόσο, το κύριο μέρος του
βιβλίου αφιερώνεται στην περιγραφή των τεχνικών καλλιέργειας που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σπόρου των σημαντικότερων κηπευτικών
που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Η περιγραφή γίνεται σε δυο μέρη: (1) μια
γενική περιγραφή αφενός μεν των προϋποθέσεων και απαιτήσεων για τη
δημιουργία καινούργιων ποικιλιών και υβριδίων, αφετέρου δε των γενικών
αρχών των καλλιεργητικών μεθόδων και εν συνεχεία του ελέγχου, της
συσκευασίας και της αποθήκευσης των σπόρων, και (2) μια πιο λεπτομερής
περιγραφή για κάθε είδος, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους
καλλιεργειών.